• 09 МАЙ 2018
 • СОФИЯ
 • Capital Fort
Регистрирай се

За събитието

С какви аргументи България иска да отвори вратата на еврозоната, какви рискове крие това, кои актуални събития ще повлияят най-силно върху решението страната ни да се присъедини към ERM-II, ще стане ясно на Клуб Инвестор „Банки и финанси“ на 9 май 2018 г.

Клуб Investor.bg провежда годишни събития, свързани с най-новите промени и тенденции в сферата на банковия и финансов сектор, застраховането, технологиите, предприемачеството, агробизнеса и др.

Клуб Инвестор „Банки и финанси“ е посветен на промените, които засягат финансовата и застрахователна система на България.

Представители на финансовата общност ще дискутират катализатор или конкуренция за банките е прилагането на директивата на Европейския съюз (PSD2) за регулиране на платежните услуги и предоставената възможност за достъп на FinTech компании до банковите сметки.

Какви са новите тенденции в банковия сектор и ще промени ли дигиталната трансформация поведението на клиентите, ще се обсъждат във втория панел на форума.

Ще изиграе ли роля на внезапна революция отвореното банкиране през следващите пет години, какви технически и регулаторни проблеми ще се превърнат в предизвикателство пред финансовия свят заради навлизането на нови играчи?

По тези и други актуални въпроси ще дискутират представители на финансовата и технологичната общност в България.

9 май 2018 г., 14:00 ч.

Capital Fort, София

Специален гост

Калин Христов

подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление „Емисионно”

Лектори

Дончо Донев

Началник управление „Капиталови пазари“, Пощенска банка

Христос Кацанис

финансов консултант

Кристофор Павлов

Главен икономист за България на УниКредит Булбанк

Димитър Чобанов

преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС

Даниел Дьодерлайн

CEO и основател на Auka

Калин Радев

CEO и основател на „Софтуер Груп“

Цветомир Досков

Изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг

Борис Петров

икономист и финансист

Георги Димитров

член на Съвета на директорите на "Евротръст Технолъджис" АД

Модератори

Свилен Колев

експерт „Банкова политика и анализи“ в АББ

Георги Български

Strategy Project Manager, Fintech Startup

Програма

Регистрация

Посрещане на гостите

Откриване

Георги Бисерински, изпълнителен директор Bloomberg TV Bulgaria
  Калин Христов, подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление „Емисионно”

  Дискусия 1: Изграждане на устойчив паричен съюз в ЕС.

  Какви ще бъдат ефектите за страните, задължени да се присъединят към него съгласно договора за ЕС.
  • Липсващи елементи в устройството на еврозоната, които доведоха до кризата в нея след 2010 г.
  • Институционалните промени в еврозоната след 2010 г. и проблемите, които разрешиха
  • Оставащи проблеми и възможни решения
  • Налага ли кризата предефиниране на критериите за присъединяване?
  • Как промените в еврозоната влияят на оценката за оптималния хоризонт за присъединяване и съответните политики?
  • Кои са оптималните за България траектория и момент за присъединяване?
  Лектори:
    - Дончо Донев, началник управление "Капиталови пазари", Пощенска банка
    - Христос Кацанис, финансов консултант
    - Димитър Чобанов, преподавател катедра "Финанси" в УНСС
    - Кристофор Павлов, главен икономист "Уникредит Булбанк"
   Модератор:
     - Свилен Колев, финансов анализатор, АББ

   Кафе пауза и бизнес контакти

   Дискусия 2: Технологично развитие и нови тенденции във финансовия сектор

   • Дигиталната трансформация във финансовия сектор
   • Директивата на Европейски банков съюз PSD 2 за регулиране на платежните услуги и достъпа до банковите сметки
   • Изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI) в банковия и застрахователен сектор
   • Open banking – PISPs & AISPs
   • Open APIs – нормата в предлагането на решения за финансовия сектор?
   • Предизвикателства пред FinTech сектора
   Лектори:
    1. - Цветомир Досков, изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг
    1. - Калин Радев, изпълнителен директор на Software Group
    1. - Даниел Дьодерлайн, основател и изпълнителен директор на AUKA
    1. - Борис Петров, макроикономист
    1. - Георги Димитров, член на съвета на директорите на "Евротръст технолъджис" АД
   Модератор:
    1. - Георги Български, Strategy Project Manager, Fintech Startup

   Време за бизнес контакти на чаша вино

   Регистрация

   Всеки студент, изпратил мейл с копие на студенстката си книжка на events@investor.bg, получава промо код за безплатен билет за Клуб Инвестор „Банки и финанси“.

   Броят на свободните/безплатни студентски места е ограничен.

   Партньори

   Организатор:

   Генерален партньор:

   С подкрепата на:

   Институционален партньор:

   Медиен партньор: