Проф. д-р Георги Димитров

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

Проф. д-р Георги Димитров, управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и член на съвета на директорите на “Евротръст Технолъджис” АД.

Георги Димитров е професор по право на информационните и комуникационни технологии, първият с професорска степен в тази дисциплина в България. Преподавател е в СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС, УниБИТ, ПУ “Паисий Хилендарски” и Великотърновския университет. Учредител и председател на фондация “Право и интернет”. Представител за България на Международната асоциация по право на информационните и комуникационни технологии – ItechLawAssociation.

Други лектори