Лектор

Калин Христов

Член на Управителния съвет, БНБ

Калин Христов е подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г. Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори шестгодишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.

Други лектори