Лектор

Сергей Пантелеев

Управител на българския клон на Варенголд Банк

Сергей Пантелеев е генерален директор на българския клон на Варенголд Банк АГ, германска банка със седалище в Хамбург. Професионалният му път включва водещи позиции в УниКредит Булбанк, където е бил Мениджър Бизнес Развитие и Ръководител на отдел “Финансови Институции” в дивизия “Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране”.

Г-н Пантелеев има повече от дванадесетгодишен опит в различни банкови сектори, като специализира в корпоративно и инвестиционно банкиране и структурирано финансиране, където се занимава с ключови цели по отношение на финансиране, капитал, инвестиции и управление на риска.

Неговата квалификация включва Международни икономически и банкови степени. Той е Mагистър по Kорпоративно и инвестиционно банкиране от университета Бокони в Милано и Mагистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство в София. Освен това участва в международни мениджърски курсове, базирани на най-новите теории и практики в бизнеса. Възможността за сътрудничество с редица клиенти, институции и дружества му дава цялостен поглед върху настоящата икономическа среда не само в България, но и в ЦИЕ.

Г-н Пантелеев също така отчита важността на бързо възникващите промени, които оформят пазара и стимулират развитието на индустрията. Той е изнасял лекции в редица български университети, обръщайки се към и мотивирайки бъдещите предприемачи и банкери.

Други лектори