Лектор

Васил Димитров

Ръководител проект за дигитална трансформация, Банка ДСК

Васил Димитров е с 20 г. опит в банковата индустрия, голяма част от него е свързан с внедряване на системи и бизнес процеси в областта на картовите разплащания. Г-н Димитров ръководи екип, който развива дигиталните канали, обхващащи множество продукти и услуги на Банка ДСК, в продължение на 10 години. През последните 2 години той отговаря за екип, координиращ дигиталната трансформация и оптимизация на разнородни процеси в Банкиране на дребно, включително физическите канали, кредитните процеси и др., както и участието на всички останали звена в банката в тези процеси. Текущо участва активно в интеграционния процес между Банка ДСК и Експресбанк.

Други лектори