10:30 - 12:00

Дискусия: Финансиране в сектора и бюджетът на ОСП

Дискусия

  • Усложнява ли се европейската земеделска политика?
  • Какво ще заложи България в стратегическия си план за земеделието?
  • Как фермерите ще изпълняват изискванията към зелените плащания?
  • На какъв етап са споровете по тавана за субсидиите?

Участници:

Искра Вълчева, директор, Дирекция Европейска координация и международни отношения

Галина Пейчева-Митева, заместник-председател на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, асоцииран член на УС на Асоциацията на земеделските производители в България

Костадин Костадинов, Национална асоциацията на зърнопроизводителите

Николай Вълканов,  управител на InteliAgro

 

  • Анатоли Георгиев , изпълнителен директор, Агрион – презентация

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 10:30 - 12:00
  • Vitosha hall, floor 1

Speakers