12:40 - 14:00

Дискусия: Дигитализация и нови технологии в земеделието и преработвателните индустрии

Дискусия

  • Успешни примери за внедряване на нови технологии в българските стопанства.
  • Ще заменят ли роботите недостигащата работна ръка във фермите?

Участници:

Светлана Боянова, Институт за агростратегии и иновации

Стоилко Апостолов, управител, Фондация Биоселена

Димитър Атанасов, управител на Нетафим България и представител на Ирисист

доц. д-р инж. Боян Жеков, магистър инженер ИТ, университетски преподавател в УниБИТ, ВУЗФ

 

  •  Антон Тотев, Мелиса Фрут – презентация

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 12:40 - 14:00
  • Зала Витоша, ет.1

Speakers