Capital fort 27.09.2018
Предприемачи
на бъдещето

Условия за ползване

Инвестор.БГ АД („Инвестор“) Ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.

Моля, прочетете Универсалните условия за използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на Инвестор.БГ АД на http://ibg.bg/id-157/ и допълнителните условия за използването на сайта club.investor.bg, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Инвестор.бг АД по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Допълнителни условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО “КЛУБ INVESTOR.BG – ПРЕДПРИЕМАЧИ НА БЪДЕЩЕТО” В CLUB.INVESTOR.BG

Club.investor.bg e сайт, предоставящ услуга за регистрация за събитието “Клуб Investor.bg – Предприемачи на бъдещето”, организирано от Инвестор.бг АД. Когато се регистрирате за участие в събитието “Клуб Investor.bg – Предприемачи на бъдещето”, Вие се регистрирате доброволно, като частно лице, потребител на сайта club.investor.bg. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и необходимите лични данни ще се счита, че сте приели тези допълнителни условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези допълнителни условия за ползване.

Личните данни, които предоставяте доброволно, се обработват и използват за целите, посочени в Политика за поверителност и защита на личните данни.  Предоставянето на личните Ви данни при регистрация в сайта е необходимо условие за участие в събитието “Клуб Investor.bg – Предприемачи на бъдещето”.

Инвестор.бг АД си запазва правото да не приема регистрации, които са в противоречие с настоящите Общи условия.

Инвестор.бг АД не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, при попълване на регистрационната форма на сайта.

Извършването на регистрация в club.investor.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Неразделна част от настоящите условия е Политиката за поверителност и защита на личните данни,  която ще намерите на сайта при извършване на регистрация.