Искра Вълчева

Директор на дирекция „Европейска координация и международни отношения“, Министерство на земеделието, храните и горите

 

  • Започва работа като експерт в дирекция „Интеграционна политика“.
  • Преминава през всички експертни нива до директор на дирекция.
  • Участва в преговорите за присъединяване на РБ към ЕС в частта „Земеделие и рибарство.“
  • В периода 2009-2014 г. е ръководител на секция „Земеделие и рибарство“ в Постоянното представителство на РБ към ЕС в Брюксел.
  • Отговаря за координация по въпросите на ЕС и отношенията с трети страни.

Други лектори