Стоилко Апостолов

Управител, Фондация Биоселена

Стоилко Апостолов е доктор по ветеринарна медицина, завършил е Тракийски Университет Стара Загора. Има множество специализации по развитие на селските райони, биологично земеделие, преработка във фермата и къси вериги на доставки в Швейцария, Франция, Чехия, Италия.

От 1997 г. е управител на фондация БИОСЕЛНА – българска неправителствена организация, чиято основна цел е развитието на биологичното и устойчиво земеделие в България.

Вече 22 години организацията внедрява новости в българките семейни ферми по цялата хранителна верига – от производството на полето до организацията на доставките и продажбите на краен клиент. Основната част от дейностите на фондацията се финансират от международни проекти и програми: Българо – швейцарска програма за сътрудничество; Норвежка програма, Европейски програми.

В момента Биоселена е партньор в три големи международни проекта по Програмата за научни изследвания на ЕС “Хоризонт 2020“ и по два образователни проекта по програма ЕРАЗЪМ.

Други лектори