Костадин Костадинов

Председател на Нaционалната асоциация на зърнопроизводителите

Мандатът му като Председател на НАЗ започва от месец февруари 2018 г., когато е избран от ОС. Преди това е заместник-председател на УС (2016-2018 г.) и член на Контролния съвет (2015-2016 г.). Преди да оглави НАЗ е председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

–         Роден е и живее в гр. Добрич;

–         От 1993 г. се занимава със земеделие, като понастоящем обработва около 11 хил. дка площи със зърнени и маслодайни култури в община Крушари.

Други лектори