Венцислав Върбанов

Председател на УС на Асоциация на земеделските производители в България

Председател на Управителния съвет на авторитетната неправителствена организация Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ от 2014 година. Председател на Консултативния съвет по зърното при МЗХГ. Агробизнесмен с дългогодишен опит в инвестициите в производство на селскостопански суровини, в съхранение, както и в преработвателната индустрия.

Венцислав Върбанов има богат административен опит, включващ: два мандата кмет на община Долни Дъбник, обл. Плевен (от 1991 до 1997 г.); депутат е в 39-то,в 40-то,41-во и 42-ро Народното събрание (НС) на Република България. Венцислав Върбанов е бивш министър на земеделието – единственият, след демократичните промени от 1989г. с изпълнен пълен четири годишен мандат (от 1997 до 2001г.).

Магистър, завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора (сега „Тракийски университет“).  Специализирал е в САЩ – „Маркетинг и мениджмънт в земеделието“ и „Публична администрация“.

Други лектори