лектор

Светлана Боянова

Председател на УС на Институт за агростратегии и иновации

Светлана Боянова e Председател на УС на Институт за агростратегии и иновации и основател на AgroHub.BG – Цифров иновационен хъб за земеделие. Светлана Боянова е завършила право в Бургаския свободен университет. Започва кариерата си като главен експерт в дирекция “Интеграционна политика” в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика, биологично земеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС в редица европейски страни. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В периода от 2010 до 2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, и двата европейски фонда за финансиране на земеделието – „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации – неправителствена организация в обществена полза, чиято цел е да следи новостите, да анализира тенденциите и да предлага решения на проблемите в областта на земеделието и селските райони. AgroHub.BG е българският Цифров иновационен хъб за земеделие. Сдружението има за цел да обедини знанията и ресурсите за агро-хранителната верига в България, за да генерира решения на проблемите и да отговори на нуждите. AgroHub.BG е инициатива, стартирана през април 2018 г. – неправителствена организация с нестопанска цел и Цифров иновационен хъб съгласно Стратегията на ЕС за цифровизиране на европейската промишленост и представлява едно гише, което ще помага на предприятията да станат по-конкурентоспособни по отношение на техния бизнес/производствен процес, продукти или услуги чрез използването на цифровите технологии. Сдружението ще подпомага и цифровата трансформация на публичния сектор.

Други лектори