специален гост

Вергиния Кръстева

Заместник-министър на земеделието, храните и горите

Вергиния Кръстева притежава магистърска степен от Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност “Публични финанси”. Има бакалавърска степен по “Застраховане и осигуряване” от Висше Училище по Застраховане и Финанси, София.

В периода 2010-2014 г. е експерт и главен експерт в сектор “Методология”, отдел “Директни плащания на площ” в Държавен фонд „Земеделие“.

От декември 2014г. до януари 2016г. е вр.и.д. началник отдел „Методология“, дирекция „Директни плащания“ в ДФЗ.

От януари 2016г. до май 2017г. е началник отдел “Методология”, дирекция “Директни плащания” в ДФЗ – Разплащателна агенция.

Други лектори