лектор

Костадин Костадинов

Председател на УС на НАЗ

Костадин Костадинов от 2018 г. е председател на УС на НАЗ

Роден е и живее в Добрич

От 1993 г. се занимава със земеделие

В момента обработва около 11 хил. дка със зърнени и маслодайни култури в община Крушари

Други лектори