Лектор

Калоян Костадинов

Директор на "Дирекция Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони"

Калоян Костадинов е магистър по право. От 2007 г. до 2011 г. е работил като старши експерт дирекция „Обществени поръчки и концесии” в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). В периода 2011-2014 г. Костадинов е бил главен юрисконсулт в дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки“ в Министерство на културата. От 2014 г. до момента Костадинов работи в ДФ „Земеделие“ – РА. В този период е бил и заместник изпълнителен директор с ресор прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Други лектори