лектор

Албена Симеонова

Председател ,Българска асоциация Биопродукти

Албена Симеонова е биофермер от с. Любеново, община Никопол. В стопанството и́ се отглеждат по  биологичен начин винени лозя и зърнени култури. Произвежда биологично вино, биологични консерви, биологично  брашно,  биологични  сокове от грозде, биологичен оцет и др.

Специалист е по Управление на околната среда, завършила СУ „Св. Климент Охридски“, както и по Агроекология, завършила в Университета Бъркли – САЩ.

Албена Симеонова е носител на най-престижните екологични награди в света – Наградата Голдмън  – 1996 г., както и наградата на ООН за екология –  1997 г.

През 2016 година Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)- Пловдив присъди на Албена Симеонова Годишната награда за биоземеделие  – Лауреат „Био ФАКТОР”, за значителен принос в развитието на биологичното земеделие в Европейския съюз и в България.

Албена Симеонова е Председател на Българска асоциация Биопродукти (БАБ) – това е асоциацията, обединяваща био фермерите в България.

Председател  е и на Фондация за околна среда и земеделие – една от най-старите неправителствени организации в страната.

В това си качество, както и като председател на БАБ, тя е пълноправен член с право на глас в Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020, като част от група 14 – на работещите в сферата на биологичното производство и агроекологията.

Активно е участвала в работните групи по изготвяне ПРСР, директни плащания, зелени плащания, агроекология и др.

Организирала е и активно е участвала като лектор в редица обучителни семинари, тематични срещи и форуми на регионално, национално и международно равнище.

Запознаването на населението и на конвенционалните фермери с методите и предимствата на биологичното земеделие, за нея е кауза, на която тя е посветила огромна част от дейността си.

Други лектори