лектор

Борис Брестнички

SOURCED

Борис Брестнички е роден на 4 юли 1990 в София. Завършва средното си образование със специалност “Биохимия” в Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” и има бакалавърска степен по “Агрономство” от Аграрен Университет – Пловдив.

Професионалните му интереси са свързани с практическото приложение на цифровите технологии в събирането и анализирането на информация. Особен интерес проявява към използването на цифровите технологии в селското стопанство, където се реализира професионално.

Той е част от екипа, отличен с първа награда в първия български АгроХакатон AgriTechHack, който се проведе през септември 2019 г. и сега работят по развитието на SOURCED – мобилно приложение за проследяване на произхода и качеството на храните.

Други лектори