Лектор

Петър Петров

Председател, Национална асоциация на младите фермери в България

Петър Илиев Петров е роден през 1992 година в гр.Габрово. Началното си образование завършва в СОУ „Райчо Каролев” – Габрово, а основното и средното си образование завършва в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово. Бакалавърската си степен получава в УНСС- София и ТУ – Габрово, завършвайки специалност  „Икономика на търговията”. След  това завършва зооиженерна магистратура със специалност „ Консултантска дейност и развитие на проекти в животновъдството”. Междувременно взима участие и успешно завършва  два курса по млечно говедовъдство в „Texas A&M University” – Тексас, САЩ.

Собственик и управител на семейна ферма, мандра и къщи за гости в село Съботковци, общ. Габрово. Активно работи за възраждане на селото и съхраняване на българските традиции. Организира и реализира образователни програми за работа с деца, младежи и чуждестранни туристи за популяризирането на българското културно наследство и запознаването им с животновъдството и земеделието, като достоен поминък. По време на българското председателство на Съвета на Европа през 2018 година, Петър Петров работи по реализирането на проекти към офиса на български Евродепутат, член на комисията по Земеделие в Европейския парламент в Брюксел.

От 2018 годин Петър Петров е Председател на „Национална асоциация на младите фермери в България”, както и член на Управителния съвет на „Българска асоциация за алтернативен туризъм”.

Други лектори